Našou vášňou je zabezpečiť čistý vzduch pre budúce generácie!
S know-how, skúsenosťami a vášňou implementujeme systémy odsávania, dopravy, odprašovania a čistenia spalín po celom svete.
Oceňujeme našich inovatívnych zamestnancov, ktorí vytvárajú jasný pohľad – aby bol svet zajtra taký krásny ako dnes.
Pre udržateľnú expanziu v skupine Scheuch hľadáme:

DESIGN ENGINEER SHEET METAL ENGINEERING PROGRAMMING (M/W/X)

ZA ČO BUDETE U NÁS ZODPOVEDNÝ

 • tvorba a vypracovanie technickej dokumentácie, výkresov, kusovníkov - výstupom sú výrobné výkresy, podľa ktorých sa jednotlivé komponenty zostavy zariadení vyrobia
 • výrobná dokumentácia sa týka najmä plechových zvarencov (časti a súčasti odprašovacích zariadení a potrubí) 
 • tvorba modelov jednotlivých zariadení
 • riešenie prípadných nezhôd v podkladoch, prípadne návrhy zmien
 • práce v prostredí AutoCAD, Inventor 2D, 3D
 • práce v prostredí Autodesk Inventor iLogic / Vba programovanie
 • pracovná pozícia obnáša 50% výkonu činnosti konštruktéra a 50% výkonu činností programovania
 • zodpovednosť za správnosť návrhu výkresovej dokumentácie

ČO SI V IDEÁLNOM PRÍPADE ZO SEBOU PRINESIETE

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo vysokoškolské vzdelanie                  
 • 1. alebo 2. stupňa technického smeru, najlepšie v odbore strojárstvo
 • Vedomosti v CAD programe 2D, 3D (program Inventor)
 • veľmi dobré znalosti programovania v Autodesk Inventor iLogic / Vba programovanie
 • MS Office vedomosti na pokročilej úrovni
 • Jazykové znalosti: nemecký alebo anglický jazyk na úrovni B1
 • Skúsenosti s konštrukciou plechových dielov 
 • Technické myslenie, priestorová predstavivosť
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Pripravenosť na služobné cesty do Rakúska
 • Samostatnosť, schopnosť sa rád učiť nové veci, zodpovednosť a flexibilita

OČAKÁVANIA, KTORÉ URČITE SPĹŇAME

 • Príjemný pracovný kolektív a pracovné prostredie
 • Kolegovia, ktorí ťa radi a ochotne zaškolia
 • Zaujímavý vzdelávací program v materskej spoločnosti v Rakúsku
 • Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
 • Plne hradená strava v kantíne a ovocie 1x v týždni
 • Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
 • Vianočný večierok a mnoho iných benefitov
 • V závislosti od schopností kandidáta, ponúkame mesačný plat od 1300 €
   

Kontakt - for Generations to come

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnosti
Scheuch s.r.o. | 97101 Prievidza Teplárenska 1 | Slovensko
alebo mailom na: A.Raslikova@scheuch.com. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba Andrea Rašlíková na tel. č. +421 46 566-4033.